Friday, 11 November 2011

Lampiran

LAMPIRAN (1A)

SOAL JAWAB KESELURUHAN BILIK DARJAH


1.                      Apakah yang kamu tahu mengenai pepejal?
2.                      Apakah yang kamu mengenai cecair?
3.                      Apakah yang kamu tahu mengenai gas?
4.                      apakah perbezaan pepejal, cecair dan gas?LAMPIRAN 1(B)

Matapelajaran : Sains
Kelas               : …………………………..
Kumpulan       : ……………………………………………
Tajuk               : Sifat Bahan


Tujuan             : Untuk menyiasat sifat-sifat bahan (pepejal, cecair dan gas)
Bahan / radas  :
 1. Pembaris kayu – 1 batang
 2. Pensil   – 1 batang
 3. Pemadam – 1 unit
 4. Minyak masak  – 50 ml
 5. Air berwarna – 50 ml
 6. Air susu – 50 ml
 7. Picagari  – 1 unit
 8. Bikar – 1 unit

Langkah-langkah :

 1. Sediakan bahan / radas seperti di atas.
 2. Masukkan pembaris ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 3. Masukkan pensil ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 4. Masukkan pemadam ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 5. Masukkan minyak masak ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 6. Masukkan air susu ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 7. Masukkan air bewarna ke dalam bikar. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.
 8. Tekan picagari, kemudian tutup muncung hadapan picagari dan cuba tekan picagari. Rekodkan jenis dan sifat bahan tersebut dalam jadual yang diberi.

Sambungan LAMPIRAN 1(B)

Isi jadual di bawah berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.

Bahan
Jenis bahan
Pepejal / cecair / gas
Sifat bahan
Pembaris kayu


Pensil


Pemadam


Minyak masak


Air susu


Air berwarna


Udara (dalam picagari)

Apakah kesimpulan yang dapat kamu nyatakan?_____________________________________________________________________


LAMPIRAN 1(C)

Kuiz pendek

Nama: …………………………………………….                Kelas : …………………

Lihat gambar di bawah
Kelaskan objek di bawah samada pepejal, cecair atau gas

Pepejal

Cecair
GasLAMPIRAN 2 (A)

PETI SURAT
SOALAN
1.  Apakah yang kamu tahu mengenai peleburan?
2.  Apakah yang kamu tahu mengenai pendidihan?
3.  Apakah yang kamu tahu mengenai penyejatan?
4.  Apakah yang kamu tahu mengenai kondensasi?
5.  Apakah yang kamu tahu mengenai pembekuan?


Murid memasukkan jawapan ke dalam kotak, kemudian guru memilih beberapa jawapan. Langkah yang sama digunakan untuk soalan 2-5
LAMPIRAN 2 (B)

Matapelajaran : Sains
Kelas               : …………………………..
Kumpulan       : ……………………………………………
Tajuk               : Sifat Bahan

Tujuan             : Untuk menyiasat peringkat-peringkat perubahan bahan.
Bahan / radas  :
 1. Air batu – 1 bungkus
 2. Cerek elektrik   – 1 unit
 3. Cermin  – 1 unit
 4. Kaki retot – 1 unit
 5. Bikar – 1 unit
Langkah-langkah :

 1. Sediakan bahan/radas seperti di atas.
 2. Masukkan air batu ke dalam cerek dan hidupkan suis. Perhatikan air batu tersebut mencari dan rekodkan pemerhatian kamu.
 3. Biarkan sehingga air mendidih. Perhatikan wap yang keluar daripada cerek tersebut. Rekodkan pemerhatian kamu.
 4. Kemudian , letakkan cermin pada hujung mulur cerek tersebut. Rekodkan pemerhatian kamu.
 5. masukkan air tersebut ke dalam peti sejukbeku. Pada pendapat kamu, apakah yang akan terjadi pada air ter sebut keesokkan  harinya? Rekodkan ramalan kamu.

Kesimpulan :

_______________________________________________

LAMPIRAN 2 (C)

MARI BERMAIN PUZZLEArahan : Sila gunting, susun dan tampalkan puzzle di bawah dalam buku latihan kamu.
Kemudian, label dan warnakan puzzle tersebut.


LAMPIRAN 3A
PETA KONSEP


LAMPIRAN 3 (B)

Matapelajaran : Sains
Kelas               : …………………………..
Kumpulan       : ……………………………………………
Tajuk               : Kitaran air

Tujuan             : Membina model kitaran air

Bahan              :

 1. Kertas surat khabar lama – 1 naskah
 2. Poslistrin – 30 cm x 20 cm
 3. Warna air, berus lukisan, air
 4. Maskintape – 1 unit
 5. Plastik transperansi – 1 helai
 6. Lidi sate – 3 batang
 7. Kapas – 2 genggam
 8. Pen Marker (biru) – 1 batang

Langkah – langkah :
 1. Renyukkan surat khabar lama dan jadikannnya seperti gunung.
 2. Kemudian, lekatkan pada polisterin menggunakan maskintape.
 3. Warnakan surat khabar dengan warna hijau seperti gunung, dan warnakan warna biru pada polistrin seperti laut seperti gambar di bawah.
    4.   Lukis garisan putus pada plastic transparen menggunakan pen marker seolah-oleh seperti hujan, gunting dan tampalkannya pada kapas.
   5.   Tampal kapas pada lidi sate dan cucukkannya pada polistrin seperti gambar di bawah. Labelkan.


MODEL KITARAN AIR YANG TELAH SIAPLAMPIRAN 4 (A)

Matapelajaran : Sains
Kelas               : …………………………..
Kumpulan       : ……………………………………………
Tajuk               : Kepentingan menjaga sumber air

Tujuan             : Melukis poster

Bahan              :

 1. Kertas A4
 2. Warna pensil

Arahan :

 1. Aktiviti ini adalah secara individu.
 2. Sediakan peralatan seperti di atas.
 3. Lukis dan warnakan poster berkitan Kepentingan menjaga sumber air.
 4. Poster tersebut mestilah mempunyai ciri-ciri berikut:
  1. Ayat / slogan mengenai kepentingan menjaga sumber air. Contoh, “HARGAILAH SUNGAI KITA”, “SAYANGI SUNGAI KITA”, KERBERIHAN AIR TANGGUNGJAWAB BERSAMA” dan sebagainya.
  2. Mempunyai gambar yang berkaitan tajuk atau isi pelajaran.
  3. Poster perlu diwarnakan dengan kemas.
 5. Tampalkan poster tersebut di dalam buku nota Sains kamu.
    

No comments:

Post a Comment