Thursday, 1 December 2011

Rancangan pembelajaran

KOMPONEN 1: Tajuk dan tujuan unit
TAJUK:  KEADAAN BAHAN (STATE OF MATTER)
SUBTAJUK  : 1. Sifat-sifat Bahan
                          2. Perubahan Keadaan Bahan
                          3. Kitaran Hujan
                          4. Kepentingan. Menjaga Kebersihan Sumber Air
                         
TUJUAN UNIT:  Menganalisa Sifat-sifat dan Keadaan Bahan

Kepentingan TEMA/TAJUK:
Menyatakan kegunaan sifat-sifat dan keadaan bahan serta menyatakan kepentingannya kepada manusia.

KOMPONEN 2: Pengetahuan sedia ada murid

Pengetahuan sedia ada murid:
Pelajaran 1:
Murid mengetahui bahan di sekelilingnya ada yang berbentuk pepejal, cecair dan gas.
Pelajaran 2:
Murid telah mempelajari bahan wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas dan mempunyai sifat-sifat tertentu.
Pelajaran 3:
Murid telah mempelajari air (cecair) akan berubah menjadi wap air (gas) apabila mengalami proses pendidihan atau penyejatan.
Pelajaran 4:
Murid telah mempelajari sumber air datangnya melalui kitaran hujan.
Pelan mencungkil idea:
Pelajaran 1:
Soal jawab keseluruhan bilik darjah
Tujuan : Mencungkil idea murid tentang sifat bahan iaitu pepejal, cecair dan gas.
Guru : Apakah yang kamu tahu mengenai cecair?
Murid : Air cikgu.
Guru : Ok, itu satu contoh cecair. Bagaimana pula yang lain?
Murid : Benda yang cair cikgu.
Guru : Ok, bagaimana pula dengan minyak? Adakah ia juga cecair?
Murid : Ya, ianya cecair cikgu.

Pelajaran 2:
Peti surat
Tujuan : Mencungkil idea murid mengenai peringkat perubahan bahan.
 1. Guru bertanyakan pada murid dan meminta mereka mencatatkannya pada kertas.
 2. Semua jawapan murid dikumpulkan dan dimasukkan dalam satu bekas
 3. Guru mencabut salah satu kertas jawapan dan menyatakannya pada semua murid.
 4. Guru meminta pendapat murid mengenai jawapan dan diikuti dengan bertanyakan soalan kepada semua murid.
Pelajaran 3:
Peta konsep
Tujuan : Mencungkil idea murid mengenai kitaran air melalui kejadian awan dan hujan.
 1. Guru menyenaraikan beberapa perkataan dan istilah mengenai kitaran air. Kemudian meminta murid membina satu peta konsep.
 2. Guru meneliti jika terdapat miskonsepsi melalui peta konsep yang dibina.
 3. Minta murid menjelaskan peta konsep yang dibinanya untuk menjelaskan lagi idea-idea mereka.
Pelajaran 4:
Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
Tujuan : Mencungkil idea murid tentang kepentingan sumber air.
 1. Guru tunjukkan video mengenai sungai.
 2. Murid diminta memberikan pandangan mengenai video tersebut.
Idea/Objektif utama yang mungkin sukar dicapai.

Pelajaran 1:
Menyatakan sifat gas.
( Murid munkin kurang memahami sifat gas memandangkan sebilangan gas tidak boleh dilihat dan hanya berdasarkan contoh-contoh tertentu sahaja)

Pelajaran 2:
Mengenalpasti proses yang terlibat dalam perubahan keadaan bahan.
( Murid mungkin mengalami kekeliruan dalam mengenalpasti perbezaan di antara proses-proses yang terlibat terutamanya perbezaan proses pendidihan dan penyejatan)

Pelajaran 3:
Menjelaskan bagaimana awan terbentuk.
( Murid mungkin mengalami kekeliruan dalam mengenalpasti menjelaskan pembentukan awan seperti menyatakan awan terbentuk daripada proses penyejatan. Fakta: Awan terbentuk daripada proses kondensasi)

Pelajaran 4:
Menjelaskan cara-cara memastikan sumber air sentiasa bersih.
( murid kemungkinan kekurangan idea untuk menyatakan cara-cara memastikan sumber air sentiasa bersih)

Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep tepatnya.

Pelajaran 1:
Murid mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa cecair adalah air dan gas adalah udara sahaja.

Pelajaran 2:
Murid mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa bahan boleh berubah menjadi satu peringkat perubahan sahaja.

Pelajaran 3:
Murid mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa air hujan datangnya dari awan.

Pelajaran 4:
Murid mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa air yang digunakan seharian datangnya dari tempat bekalan air bukannya dari aliran air sungai yang telah dirawat.

KOMPONEN 3: ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN

Hasil pembelajaran: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat:
Pelajaran 1:
A:        Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Mengelaskan benda dan bahan menjadi tiga keadaan bahan.
2. Menyatakan sifat pepejal.
3. Menyatakan sifat cecair.
4. Menyatakan sifat gas
.

B:        Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Menjalankan aktiviti bagi menguji sifat pepejal, cecair dan gas dan mengelaskannya bahan tersebut samada perpejal, cecair atau gas.
C:        Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan aktiviti berdasarkan  langkah-langkah yang dibincangkan dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.

Hasil pembelajaran: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat:
Pelajaran 2:
A:        Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Menjelaskan air boleh berubah keadaan bentuknya..
2. Membuat kesimpulan air boleh wujud dalam tiga keadaan bahan.
3. Mengenalpasti proses yang terlibat dalam perubahan keadaan bahan.
4. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan.

B:        Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Menjalankan eksperimen dalam kumpulan mengenai perubahan keadaan bahan melalui proses peleburan, pendidihan, kondensasi, pembekuan dan penyejatan.
C:        Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Bekerjasama dalam melibatkan diri secara aktif dan menjalankan aktiviti berdasarkan  langkah-langkah yang telah dibincangkan dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.
3. Sabaar ketika menjalankan eksperimen dan berhati-hati.

Hasil pembelajaran: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat:
Pelajaran 3:
A:        Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Menjelaskan bagaimana awan terbentuk.
2. Menjelaskan bagaimana hujan terbentuk.
3. Menjelaskan bagaimana air yang beredar di persekitaran.
4. Menjelaskan kepentingan kitaran air.

B:        Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Melukis dan membina model kitaran air.
C:        Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama serta bantu-membantu antara satu sama lain di dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.
3. Kreatif dan inovatif dalam penghasilan kerja.

Hasil pembelajaran: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat:
Pelajaran 4:
A:        Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Memberikan sebab mengapa kita perlu memastikan sumber air sentiasa bersih.
2. Menjelaskan cara-cara memastikan sumber air sentiasa bersih.
B:        Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Melukis poster berkaitan dengan kepentingan menjaga sumber air.
C:        Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Kreatif dalam penghasilan kerja.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.

Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan dan umur murid
Pelajaran 1:
 1. Pepejal – benda yang tidak cair dan tidak boleh mengalir.
 2. Cecair – benda yang boleh mengalir seperti air.
 3. Gas – sesuatu yang boleh terapung di udara.
Pelajaran 2:
 1. Proses peleburan – Proses pepejal berubah menjadi cecair. Contohnya, air batu (pepejal) dipanaskan menjadi air (cecair).
 2. Proses pendidihan – Proses cecair berubah menjadi gas melalui pemanasan daripada api. Contohnya, air (cecair) yang mendidih mengeluarkan wap air (gas).
 3. Proses penyejatan -  Proses cecair berubah menjadi gas melalui pemanasan suhu persekitaran (cahaya matahari), Contohnya, air (cecair) yang di letakkan dibawah cahaya matahari akan mongering kerana disejat ke udara menjadi wap air (gas)
 4. Proses kondensasi – Proses gas berubah menjadi gas. Conothnya, wap air (gas) menjadi air (cecair).
 5. Pembekuan – Proses cecair berubah kepada pepejal. Contohnya, air (cecair) yang dibekukan di dalam peti sejuk beku menjadi air batu (pepejal).
Pelajaran 3:
 1. Kitaran hujan melibatkan proses penyejatan dan kondensasi.

Pelajaran 4:
 1. Air penting dalam melakukan aktiviti seharian seperti,  memasak, mandi atau sebagai minuman.
 2. Cara menjaga kebersihan sumber air:
-          Menggunakan air dengan bijak dan cermat.
-           Tidak membuang sampah ke dalam sungai.
-          Menjaga kebersihan air samada di sungai, laut dan sebagainya.
-          Menjalankan kempen “sayangi sungai kita”.
Objek, sistem, atau kejadian sebenar yang berkaitan
Pelajaran 1 :
Pepejal
Pensil, pemadam, buku, kerusi, meja.
Cecair
Air, susu, madu, kicap, minyak.
Gas
Wap air, asap, kabus, udara.


Proses peleburan
Air batu menjadi cair apabila dikeluarkan dari penti sejuk beku.
Proses pendidihan
Air masak yang telah mendidih akan mengeluarkan wap air
Proses penyejatan
Lopak dijalan raya yang mengandungi air akan hilang (tersejat) apabila waktu tangahari.
Pakaian basah yang dijemur di bawah cahaya matahari akan kering.
Proses kondensasi
Wap air yang naik keudara akan berkumpul menjadi awan.
Embun di daun pada awal pagi alah kabus (gas) yang telah berubah menjadi cecair (air)
Proses pembekuan
Air batu terbentuk apabila air dimasukkan ke dalam peti sejuk beku.
Pelajaran 3:
Kitaran air dalam kejadian awan dan hujan

Pelajaran 4:
Cara menjaga kebersihan sumber air
Elakkan membuang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut.
Elakkan tidak seharusnya membuang bahan toksik ke dalam sungai.
Mengadakan kempen kebersihan sungai
Menyedarkan orang ramai mengenai kepentingan sumber air seperti menyiarkannya di televisyen, radio, poster dan sebagainya.

Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori (yg mana berkenaan dgn tajuk)
Pelajaran 1:
Bahan wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas
Pelajaran 2:
Bahan boleh berubah bentuk samada pepejal, cecair atau gas melalui proses pembekuan, peleburan, pendidihan, penyejatan, dan kondensasi.
Pelajaran 3:
Kitaran air atau hujan melibatkan proses penyejatan dan kondensasi.
Pelajaran 4:
Manusia perlu bijak dalam menjaga kebersihan sumber air dan juga bijak menggunakan air dalam aktiviti seharian.

Peta Konsep


Cara menghasilkan peta konsep

1.      Gunakan hanya kata kunci atau gambarajah.
2.      Mulakan dari bahagian tengah mukasurat dan keluar ke semua arah
3.      Jelaskan bahagian tengah dengan imej visual yang mantap yang mewakili tema umum peta tersebut.
4.      Buatkan cabangan dan cabangan kecil idea utama.
5.      Letakkan kanta kunci pada cabangan untuk memperkuat struktur notanya.
6.      Elakan tulisan sambung supaya mudah dibaca dan diingati. Tulisan huruf kecil lebih mudah diingati dari huruf besar.
7.      Gunakan warna untuk mewakili thema, perkaitan dan menyerlahkannya.
8.      Apa saja yang nyata terserlah akan berada dalam minda anda.
9.      Gunakan anak panak, ikon atau alat visual lain untuk menunjukkan perkaitan antara idea.
10.  Jangan terhenti pada satu idea. Mulakan ide baru dengan membina
cabangan baru.
11.  Letakkan idae yang muncul tanpa berhenti untuk berfikir.
12.  Tekun dan sabar. Dapatkan keseronokan dan kepuasan.


Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Pembaris kayu – 6 batang
Pensil   – 6 batang
Pemadam – 6 unit
Minyak masak  – 1 botol
Air berwarna – 1 botol
            Air susu – 1 botol
            Picagari  – 6 unit
            Bikar – 6 unit
Nota di slaid PowerPoint

Pelajaran 2:
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Air batu – 1 bungkus
Cerek elektrik   – 6 unit
Cermin  – 6 unit
Kaki retot – 6 unit
Bikar – 6 unit
Nota di slaid PowerPoint

Pelajaran 3:
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas surat khabar lama – 6 naskah
Poslistrin – 30 cm x 20 cm (6 unit)
Warna air, berus lukisan, air – 6 set
Maskintape – 6 unit
Plastik transperansi – 6 helai
Lidi sate – 18 batang
Kapas – 12 genggam
Pen Marker (biru) – 6 batang
Nota di slide poer point

Pelajaran 4:
Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas A4 – 30 helai
Warna pensil dan crayon – 6 unit
Nota di slaid PowerPointKOMPONEN 5: KAEDAH DAN AKTIVITI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kaeadah dan Aktviti P&P
Pelajaran 1:
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Bahan wujus dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal.
Cungkil idea murid tentang sifat pepejal, cecair dan gas.
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Soal jawab seluruh kelas menggunakan soalan lisan
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)
Pepejal
a.        Berbentuk tetap
b.       Tidak boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Tidak memenuhi ruang
Cecair
a.        Tidak berbentuk tetap
b.       Tidak boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Tidak memenuhi ruang
Gas
a.        TIdak berbentuk tetap
b.       Boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Memenuhi ruang


Menjalankan aktiviti mengenai jenid dan sifat bahan
(rujuk lampiran 1A)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah.
Murid menjalankan aktiviti bagi menjawab persoalan.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Aplikasi Idea
(10 min)
Mengenalpasti jenis bahan sekeliling murid
Tunjukkan slaid
(rujuk slide 1)                           


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Bahan terbahagi kepada 3 jenis iaitu pepejal. Cecair dan gas.
Bahan mempunyai sifat-sifat tertentu.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. (Lampiran 1 C) Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu peringkat perubahan bahan
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP
Pelajaran 2:
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Bahan boleh berubah bentuk iaitu dari
Pepejal à cecair
Cecair à gas
Gas à cecair
Cecair à pepejal

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang perubahan bentuk bahan.
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan peti surat
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

(peleburan)
Pepejal à cecair

(Pendidihan / penyejatan)
Cecair à gas

(kondensasi)
Gas à cecair

(pembekuan)
Cecair à pepejal

Menjalankan ekperimen mengenai peringkat perubahan bahan dan proses yang terlibat.

Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan pembolehubah terlibat.
(lampiran 2B)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah.
Murid menjalankan eksperimen bagi menjawab persoalan.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Berhati-hati
Aplikasi Idea
(10 min)
1. Kesan perubahan bahan kepada keadaan sekeliling 
2. Menghasilkan  air batu untuk membuat air.

Menayakan soalan kepada murid. Kumpulan yang berjaya boleh bermain puzzle
(rujuk lampiran 3C)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Perubahan sesuatu bahan adalah melalui proses seperti di bawah.

(peleburan)
Pepejal à cecair

(Pendidihan / penyejatan)
Cecair à gas

(kondensasi)
Gas à cecair

(pembekuan)
Cecair à pepejal

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya kitaran air
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP


Pelajaran 3:
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Proses kitaran air
 Melibatkan dua proses perubahan bahan iaitu penyejatan dan kondensasi

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang kejadian awan dan hujan.
Murid memberi respon
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan peta konsep
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Mengutarakan satu persoalan utama:
Apakah proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan hujan.
Membina model kitaran air
(Lampiran 3B)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid memberi jawapan, beri cadangan reka bentuk eksperimen,.
Murid menjalankan aktiviti membuat model kitaran air

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Bekerjasama
Aplikasi Idea
(10 min)
1. kesan ganguan kitaran air kepada manusia.

Tunjukkan video di slaid
(video 1)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Kitaran air sangat penting pada semua benda hidup.
Kitaran air melibatkan proses penyejatan dan kondensasi.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu Kepentingan menjaga sumber air.
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PPPelajaran 4
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
cara menjaga kebersihan sumber air.

kesan jika tidak menjaga kebersihan sumber air.
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang kepentingan menjaga sumber air dengan tayangan video.
(Rujuk video 2)
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Teknik POE
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)
Cara menjaga kebersihan sumber air
a. Tidak membuang sampah ke dalam sungai
b. Kilang tidak membuang sisa toksik kedalam sungai.
c. Menyayangi dan menghargai sungai kita.
d. Mengadakan kempen kesedaran melalui media massa, forum atau poster

Mengutarakan satu persoalan utama:
Apakah kesan jika tidak menjaga kebersihan sungai.
Tanya hipotesis, cara mengatasinya.
Menghasilkan poster mengenai kepentingan menjaga kebersihan sumber air.
(Rujuk lampiran 4A)
Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, membuat poster.
Murid menjalankan aktiviti sebagai cara untuk menyedarkan orang ramai tentang keperntingan menjaga kebersihan sumber air.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti individu

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Bersyukur
Aplikasi Idea
(10 min)
1. Kesan jika tidak menjaga kebersihan sumber air.

Tunjukkan  slaid
(rujuk slide 4)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Menjaga kebersihan sumber air adalah penting dan menjadi tanggungjawaba bersama.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.

Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab dan membuat kesimpulan dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP
KOMPONEN 6: PELAN PENAKSIRAN
Pelajaran 1:
Fasa 1: Soal jawab keseluruhan bilik darjah (Lampiran 1A)
Fasa 2: Tayangan slide. (Lampiran Slide 1). Murid menjalankan aktiviti pengelasan jenis dan sifat bahan (Lampiran 1B)
Fasa 3: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (Lampiran 1C )
Fasa 4: Kuiz pendek (Lampiran 1D), soalan lisan, refleksi pembelajaran.

Pelajaran 2:
Fasa 1: Peti surat (Lampiran 2A)
Fasa 2: Tayangan slide ( Lampiran Slide 2). Murid menjalankan eksperimen mengenai peringkat perubahan bahan (Lampiran 1B)
Fasa 3: Bermain puzzle (Lampiran 1C)
Fasa 4: soalan lisan, refleksi pembelajaran.

Pelajaran 3:
Fasa 1: Peta Konsep (Lampiran 3A)
Fasa 2: Tayangan slide (Lampiran Slide 3) dan video (Video 1). Murid menjalankan aktiviti membina model kitaran air (Lampiran 3B)
Fasa 3: Melabel kitaran air lembaran kerja (Lampiran 3C)
Fasa 4: Soalan lisan, refleksi pembelajaran.

Pelajaran 4:
Fasa 1: Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explian POE) (Video 2)
Fasa 2: Tayangan slide (Lampiran Slide 4). Murid melukis dan mewarna poster (Lampiran 4A)
Fasa 3: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (Lampiran 4B)
Fasa 4: Kuiz pendek (Lampiran 4C), soalan lisan, refleksi pembelajaran.


KOMPONEN 7: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Rancangan Pengajaran Harian 1:

Mata pelajaran:                Sains
Kelas:                             Tahun 6 Ilmu
Tarikh:                             3 Mei 2011
Masa:                              11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                36 orang
Bidang pelajaran:             Sifat-sifat dan Keadaan  Bahan
Objektif pembelajaran:     Memahami bahan wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Hasil pembelajaran:           Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

                       A:            Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Mengelaskan benda dan bahan menjadi tiga keadaan bahan.
2. Menyatakan sifat pepejal.
3. Menyatakan sifat cecair.
4. Menyatakan sifat gas
.

B:            Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Menjalankan aktiviti bagi menguji sifat pepejal, cecair dan gas dan mengelaskannya bahan tersebut samada perpejal, cecair atau gas.
C:            Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan aktiviti berdasarkan  langkah-langkah yang dibincangkan dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.


Konsep/prinsip/hukum/teori:
Bahan wujud dalam keadaan :
a.       Pepejal
b.       Cecair
c.        Gas

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Pembaris kayu – 6 batang
Pensil   – 6 batang
Pemadam – 6 unit
Minyak masak  – 1 botol
Air berwarna – 1 botol
            Air susu – 1 botol
            Picagari  – 6 unit
            Bikar – 6 unit
Nota di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Elakkan minyak jatuh ke lantai kerana jika terpijak boleh menyebabkan jatuh.

Pengetahuan sedia ada:
Murid mengetahui bahan di sekelilingnya ada yang berbentuk pepejal, cecair dan gas.


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Bahan wujus dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal.
Cungkil idea murid tentang sifat pepejal, cecair dan gas.
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Soal jawab seluruh kelas menggunakan soalan lisan
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)
Pepejal
a.        Berbentuk tetap
b.       Tidak boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Tidak memenuhi ruang
Cecair
a.        Tidak berbentuk tetap
b.       Tidak boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Tidak memenuhi ruang
Gas
a.        TIdak berbentuk tetap
b.       Boleh dimampatkan
c.        Mempunyai berat
d.       Memenuhi ruang
Menjalankan aktiviti mengenai jenid dan sifat bahan
(rujuk lampiran 1A)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah.
Murid menjalankan aktiviti bagi menjawab persoalan.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Aplikasi Idea
(10 min)
Mengenalpasti jenis bahan sekeliling murid
Tunjukkan slaid
(rujuk slide 1)                           


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Bahan terbahagi kepada 3 jenis iaitu pepejal. Cecair dan gas.
Bahan mempunyai sifat-sifat tertentu.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. (Lampiran 1 C) Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu peringkat perubahan bahan
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP
Refleksi : ………………………………………………………
Rancangan Pengajaran Harian 2:

Mata pelajaran:                    Sains
Kelas:                                     Tahun 6 Ilmu
Tarikh:                                   4 Mei 2011
Masa:                                     8.35 pagi – 9.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                   36 orang
Bidang pelajaran:                                Sifat-sifat dan Keadaan bahan
Objektif pembelajaran:       Memahami bahan boleh berubah berntuk kepada bentuk yang lain.

Hasil pembelajaran:           Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

                                A:            Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Menjelaskan air boleh berubah keadaan bentuknya..
2. Membuat kesimpulan air boleh wujud dalam tiga keadaan bahan.
3. Mengenalpasti proses yang terlibat dalam perubahan keadaan bahan.
4. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan.

B:            Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Menjalankan eksperimen dalam kumpulan mengenai perubahan keadaan bahan melalui proses peleburan, pendidihan, kondensasi, pembekuan dan penyejatan.
C:            Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Bekerjasama dalam melibatkan diri secara aktif dan menjalankan aktiviti berdasarkan  langkah-langkah yang telah dibincangkan dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.
3. Sabaar ketika menjalankan eksperimen dan berhati-hati.    
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Peringkat perubahan bahan
(peleburan)
Pepejal à cecair
(Pendidihan / penyejatan)
Cecair à gas
(kondensasi)
Gas à cecair
(pembekuan)
Cecair à pepejal

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Air batu – 1 bungkus
Cerek elektrik   – 6 unit
Cermin  – 6 unit
Kaki retot – 6 unit
Bikar – 6 unit
Nota di slaid PowerPoint
Langkah berjaga-jaga:
Elakkan menyentuh cerek dan air yang panas kerana boleh mengakibatkan melecur.

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari bahan wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas dan mempunyai sifat-sifat tertentu.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Bahan boleh berubah bentuk iaitu dari
Pepejal à cecair
Cecair à gas
Gas à cecair
Cecair à pepejal

Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang perubahan bentuk bahan.
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan peti surat
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

(peleburan)
Pepejal à cecair

(Pendidihan / penyejatan)
Cecair à gas

(kondensasi)
Gas à cecair

(pembekuan)
Cecair à pepejal

Menjalankan ekperimen mengenai peringkat perubahan bahan dan proses yang terlibat.

Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan pembolehubah terlibat.
(lampiran 2B)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah.
Murid menjalankan eksperimen bagi menjawab persoalan.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Berhati-hati
Aplikasi Idea
(10 min)
1. Kesan perubahan bahan kepada keadaan sekeliling 
2. Menghasilkan  air batu untuk membuat air.

Menayakan soalan kepada murid. Kumpulan yang berjaya boleh bermain puzzle
(rujuk lampiran 3C)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Perubahan sesuatu bahan adalah melalui proses seperti di bawah.

(peleburan)
Pepejal à cecair

(Pendidihan / penyejatan)
Cecair à gas

(kondensasi)
Gas à cecair

(pembekuan)
Cecair à pepejal

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya kitaran air
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PPRefleksi : ………………………………………………………
 
Rancangan Pengajaran Harian 3:

Mata pelajaran:                    Sains
Kelas:                                     Tahun 6 Ilmu
Tarikh:                                   10 Mei 2011
Masa:                                     11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                   36 orang
Bidang pelajaran:                                Sifat-sifat dan keadaan bahan
Objektif pembelajaran:       Memahami proses kitaran air

Hasil pembelajaran:           Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

A:            Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Menjelaskan bagaimana awan terbentuk.
2. Menjelaskan bagaimana hujan terbentuk.
3. Menjelaskan bagaimana air yang beredar di persekitaran.
4. Menjelaskan kepentingan kitaran air.

B:            Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Melukis dan membina model kitaran air.
C:            Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama serta bantu-membantu antara satu sama lain di dalam kumpulan.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.
3. Kreatif dan inovatif dalam penghasilan kerja.
               
Konsep/prinsip/hukum/teori:
                        Proses yang terlibat dalam ktaran air ialah proses penyejatan dan kondensasi.
                        Kadar penyejatan bergantung kepada suhu persekitaran. 

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas surat khabar lama – 6 naskah
Poslistrin – 30 cm x 20 cm (6 unit)
Warna air, berus lukisan, air – 6 set
Maskintape – 6 unit
Plastik transperansi – 6 helai
Lidi sate – 18 batang
Kapas – 12 genggam
Pen Marker (biru) – 6 batang
Nota di slide poer point


Langkah berjaga-jaga:
Pakai apron dan lapik meja dengan surat khabar semasa mewarna kerana ia boleh mengotorkan meja atau baju. Berhati hati semasa menggunakan gunting.

Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari air (cecair) akan berubah menjadi wap air (gas) apabila mengalami proses pendidihan atau penyejatan.

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)Proses kitaran air
 Melibatkan dua proses perubahan bahan iaitu penyejatan dan kondensasi
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang kejadian awan dan hujan.
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan peta konsep
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)

Mengutarakan satu persoalan utama:
Apakah proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan hujan.

Membina model kitaran air
(Lampiran 3B)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecilMurid memberi jawapan, beri cadangan reka bentuk eksperimen,.
Murid menjalankan aktiviti membuat model kitaran air

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Bekerjasama
Aplikasi Idea
(10 min)
1. kesan ganguan kitaran air kepada manusia.

Tunjukkan video di slaid
(video 1)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Kitaran air sangat penting pada semua benda hidup.
Kitaran air melibatkan proses penyejatan dan kondensasi.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.
Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu Kepentingan menjaga sumber air.
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP
Refleksi : ………………………………………………

Rancangan Pengajaran Harian 4:

Mata pelajaran:                    Sains
Kelas:                                     Tahun 6 Ilmu
Tarikh:                                   11 Mei 2011
Masa:                                     8.35 pagi – 9.35 tgh (60 minit)
Bilangan murid:                   36 orang
Bidang pelajaran:                                Sifat-sifat dan keadaan bahan
Objektif pembelajaran:       Menghargai kepentingan sumber air.

Hasil pembelajaran:           Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
           
A:            Menguasai isi kandungan pelajaran
1. Memberikan sebab mengapa kita perlu memastikan sumber air sentiasa bersih.
2. Menjelaskan cara-cara memastikan sumber air sentiasa bersih.
B:            Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir
1. Melukis poster berkaitan dengan kepentingan menjaga sumber air.
C:            Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni
1. Kreatif dalam penghasilan kerja.
2. Menghargai masa dengan menjalankan aktiviti dengan pantas dan memberikan tumpuan pada aktiviti tersebut.
               
Konsep/prinsip/hukum/teori:
Cara menjaga kebersihan sumber air
a. Tidak membuang sampah ke dalam sungai
b. Kilang tidak membuang sisa toksik kedalam sungai.
c. Menyayangi dan menghargai sungai kita.
                                                d. Mengadakan kempen kesedaran melalui media massa, forum atau poster

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Kertas A4 – 30 helai
Warna pensil dan crayon – 6 unit
Nota di slaid PowerPoint
Langkah berjaga-jaga:
Gunakan warna dengan berhemat dan tidak membazir.
Pengetahuan sedia ada:
Murid telah mempelajari sumber air datangnya melalui kitaran hujan.
Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
cara menjaga kebersihan sumber air.

kesan jika tidak menjaga kebersihan sumber air.
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal
Cungkil idea murid tentang kepentingan menjaga sumber air dengan tayangan video.
(Rujuk video 2)
Murid memberi respon

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Teknik POE
Menstruktur/ Menstruktur semula
(40 min)
Cara menjaga kebersihan sumber air
a. Tidak membuang sampah ke dalam sungai
b. Kilang tidak membuang sisa toksik kedalam sungai.
c. Menyayangi dan menghargai sungai kita.
d. Mengadakan kempen kesedaran melalui media massa, forum atau poster

Mengutarakan satu persoalan utama:
Apakah kesan jika tidak menjaga kebersihan sungai.
Tanya hipotesis, cara mengatasinya.
Menghasilkan poster mengenai kepentingan menjaga kebersihan sumber air.
(Rujuk lampiran 4A)

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil
Murid membuat hipotesis, membuat poster.
Murid menjalankan aktiviti sebagai cara untuk menyedarkan orang ramai tentang keperntingan menjaga kebersihan sumber air.

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti individu

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Bersyukur
Aplikasi Idea
(10 min)
1. Kesan jika tidak menjaga kebersihan sumber air.

Tunjukkan  slaid
(rujuk slide 4)


Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan
Pelajar membentangkan dapatan
Strategi:
Perbincangan kumpulan diikuti persembahan
Sumber pengajaran: slaid PP
Penutup
(5 min)
Menjaga kebersihan sumber air adalah penting dan menjadi tanggungjawaba bersama.

 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid.

Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab dan membuat kesimpulan pelajaran mengaitkannya dengan idea asal.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran: slaid PP

No comments:

Post a Comment